Soovid osta, müüa või üürida kinnisvara?

Vajad kinnisvara hindamist või õigusabi?

Saada soov ja leiame koos parima lahenduse!

Saada soov

Tagasi Prindi Salvesta
www.raid.ee/3593

Tammiaugu tee 14

Harju maakond, Harku vald, Tiskre küla

Hind: 970 000 €
Tehing: Müük
Objekt: Maa
Krundi pindala: 101900.0 m2
ID: www.raid.ee/3593

Kadri Allaste

  5661 1103

  kadri@raid.ee

Maakleri koduleht

Suurepärane arendusprojekt!

Maaüksus asub Tiskre küla lõunapoolses servas ning piirneb seega põhjaosast elamumaa sihtotstarbega katastriüksustega ning lõunast, idast ja läänest maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksustega.
Juurdepääs on ala loodenurgast Tammiaugu tee kaudu (KÜ 19801:002:0986) ja ala kirdenurgast Tanni tee kaudu (KÜ 19814:001:0379). Kinnistul asub olemasolev pinnasetee.

Olemas on detailplaneeringu eskiisprojekt, millega on Tammiaugu tee 14 maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksus kavandatud jagada seitsmeks krundiks – viieks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning kaheks maatulundusmaaks.
Krundid positsiooniga 1-4 on planeeritud 100% elamumaaks. Krunt positsiooniga 5 on planeeritud samuti 100% elamumaaks. Selle krundi hoonestusel on lähtutud hajaasustusalal elamuehituse arendamise põhimõttest, kus ainult õueala ja hoonekompleks on eraldatud ülejäänud krundist piireaiaga. Selle krundi maksimaalne hoonestusala suurus on 2000 m².
Hoonete ehitamiseks ei ole vaja teha ulatuslikke pinnasetöid ning muuta kinnistu üldist reljeefi.

Maatükid positsiooniga 6 ja 7 on planeeritud 100% maatulundusmaaks. Pos 6 on planeeritud enam-vähem täies ulatuses Harku maardla aluseks maaks ning pos 7 jääb liigniiskest pinnasest tingituna looduslikuks maatulundusmaa sihtotstarbega alaks.

Kruntidele sisse- ja väljapääs on lahendatud planeeringuala põhjaosas asuvalt olemasolevalt pinnaseteelt. Pinnasetee ühendub planeeringuala loodenurgas Tammiaugu teega (KÜ 19801:002:0986) ja ala kirdenurgast Tanni teega (KÜ 19814:001:0379).

Kinnistul paiknevad hooned (elumaja koos kõrvalhoonetega) ning puurkaev nr PRK0005028, mille sanitaarkaitsevöönd on raadiusega 50 m. Kinnistut läbivad keskpinge õhuliinid kaitsevööndiga 10+10 m.