Õigusabiteenus

Raid & Ko Kinnisvara- ja Õigusbüroo pakub juriidilist abi kinnisvaraalaste probleemide ja tsiviil- või haldusasjadest tulenevate probleemide lahendamisel.
 
Meiepoolne õigusabi hõlmab nõustamist ja dokumentide õiguslikku analüüsi, abistamist läbirääkimiste pidamisel ja konfliktide lahendamisel, juriidilise olemusega dokumentide koostamisel nagu hagiavaldused, vastused hagidele, kaebused, lepingud, pretensioonid, järelepärimised jms Vajadusel esineme nõustajana  esimese ja teise astme kohtus hagimenetlustes või hagita menetlustes, samuti esindame Teie huve õigussuhetes või vaidlustes riigi- või kohaliku omavalitsuse asutustega.
 
Õigusabi hind on 120 € tund või sõltuvalt asja keerukusest on hind kokkuleppeline. Raid & Ko kliendile on tehingu tegemisel ja tehinguga seotud õigusabi tasuta!
 
 
Kui vajate turvatunnet kinnisvaratehingute tegemisel, abi lepingute koostamisel või nõustamist kinnisvaraga seonduvates küsimustes, pöörduge julgesti meie poole.

Saatke oma küsimus

Vastame hea meelega


Võrdle objekte

Võrdle