Tõnu Kaur

Jurist

Raid & Ko Kinnisvara- ja Õigusbüroo pakub juriidilist abi kinnisvaraalaste probleemide ja
tsiviil- või haldusasjadest tulenevate probleemide lahendamisel.

Meiepoolne õigusabi hõlmab nõustamist ja dokumentide õiguslikku analüüsi,
abistamist läbirääkimiste pidamisel ja konfliktide lahendamisel, juriidilise
olemusega dokumentide koostamisel nagu hagiavaldused, vastused hagidele, kaebused,
lepingud, pretensioonid, järelepärimised jms Vajadusel esineme nõustajana esimese ja teise
astme kohtus hagimenetlustes või hagita menetlustes, samuti esindame Teie huve
õigussuhetes või vaidlustes riigi- või kohaliku omavalitsuse asutustega.

Õigusabi hind on 120 € tund (ei lisandu käibemaksu) või sõltuvalt asja keerukusest
kokkuleppel. Raid & Ko kliendile on tehingu tegemisel ja tehinguga seotud õigusabi tasuta!

Kui vajate turvatunnet kinnisvaratehingute tegemisel, abi lepingute koostamisel või
nõustamist kinnisvaraga seonduvates küsimustes, pöörduge julgesti meie poole.

Võrdle objekte

Võrdle