Abikaasade varasuhted Osa I

Vastavalt perekonnaseadusele on mehel ja naisel juba abiellumisavaldusega võimalik valida tulevikus nende vahel kehtima hakkama varasuhte liigi. Võimalusi, mille vahel valida on kolm:

  • varaühisus
  • juurdekasvuühisus
  • varalahusus

Valik ei ole kohustuslik. Kui abielluda soovijad ei vali varasuhteliiki, jääb nende vahel kehtima varaühisus. Varaühisuse korral muutub kogu abielu kestel soetatud vara abikaasade ühisvaraks. See tähendab, et nende soetatud asjadega tehingu tegemiseks on vajalik mõlema abikaasa nõusolek. Seega kinnisasja müügiks, aga ka piiratud asjaõigusega koormamiseks (nt hüpoteek), peavad mõlemad abikaasad ilmuma notarisse või siis volitama teist abikaasat tehingut tegema. Kui põhitehing peab seaduse kohaselt olema notariaalselt tõestatud, peab ka volikiri olema notariaalses vormis.

Kuid mitte kogu abielu kestel soetatud vara ei muutu abikaasade ühisvaraks. Kui üks abikaasadest saab kinnisasja pärijaks või omandab kinnisasja kinkelepingu alusel, on tegemist tema lahusvaraga. Lahusvaraga saab see abikaasa, kelle omandis see asi on, teha tehinguid iseseisvalt ehk ilma teise abikaasad nõusolekuta. Kuid siiski vaid sellisel juhul, kui see kinnisasi ei ole perekonna või teise abikaasa elukoht. Elukoha puhul on ikkagi vajalik teise abikaasa nõusolek.

Kokkuleppel võivad abikaasad iga kell valitud varasuhteliiki muuta. Selleks tuleb sõlmida notariaalne abieluvaraleping, millega valida muu varasuhe. Need abikaasad, kes abiellusid vana seaduse kehtivuse ajal ehk enne 2010. aastat, saavad abieluvaralepinguga muuta kehtivat varaühisust muuks varasuhte liigiks. Samuti on võimalik abieluvaralepinguga anda mingi konkreetse asja valitsemisõigus ühele abikaasale, muuta lahusvara ühisvaraks ja vastupidi.

Järgmisel korral tutvustan teile juurdekasvuühisuse varasuhet.

Minu blogilehelt https://raid.ee/blogi leiate kõik minu postitused lihtsalt ja korraga. Postitused ilmuvad regulaarselt üks kord nädalas. Ka teiepoolsed kommentaarid ja küsimused on oodatud.

Evi Hindpere

kinnisvarajurist
11.01.2022

Võrdle objekte

Võrdle