Kinnisvaraõigus

Abikaasade varasuhted Osa II

Teise varasuhte liigina käsitleme vara juurdekasvu tasaarvestust. See varasuhte liik sobib tõenäoliselt kõige rohkem tegusatele abikaasadele, kes on ettevõtjad ja teevad palju tehinguid nii kinnisvara kui väärtpaberitega. Ja seda lihtsal põhjusel – abielu kestel tehingute tegemiseks ei ole reeglina teise abikaasa nõusolek vajalik välja arvatud siis, kui tegemist on teise abikaasa või...

Abikaasade varasuhted Osa I

Vastavalt perekonnaseadusele on mehel ja naisel juba abiellumisavaldusega võimalik valida tulevikus nende vahel kehtima hakkama varasuhte liigi. Võimalusi, mille vahel valida on kolm: varaühisusjuurdekasvuühisusvaralahusus Valik ei ole kohustuslik. Kui abielluda soovijad ei vali varasuhteliiki, jääb nende vahel kehtima varaühisus. Varaühisuse korral muutub kogu abielu kestel soetatud vara...

Seadusmuudatused 2022

Edukat uut aastat! Uus aasta tõi kaasa mitte ainult aastanumbri vahetuse vaid ka rida seadusmuudatusi. Positiivsena võib välja tuua töötasu alammäära tõusu 654 euroni, seejuures tunnitasu 3,86 euroni. Muutub alaealisele lapsele elatise maksmise kord. Poolest kuupalga alammäärast koosnev elatise miinimum asendub paindlikuma elatise arvutamise korraga. Elatise arvutamisel võetakse...

Testament Osa IV

Võrreldes seadusjärgse pärimisega, on testamendiga võimalik lisaks pärijate ringi määramisele teha ka muid korraldusi. Näiteks saab nimetada asepärija juhuks, kui pärijaks nimetatud isik sureb enne pärandi avanemist või loobub pärandist. Asepärijateks on võimalik nimetada ka mitut isikut, määrates nende pärimisjärjekorra. Samuti võib testamendis määrata, et pärijale läheb...

Testament Osa III

Kui te olete jõudnud arusaamisele, et testament on vajalik, siis selles osas tutvustan teiletestamendi tegemise võimalusi. Testamenti võib teha neljal erineval moel. Kõige lihtsam on minna notarisse, avaldada omatahet ja notar vormistab selle põhjal notariaalakti nimega testament. Loomulikult tulebsellel puhul maksta ka notari tasu aga see ei ole eriti suur. Teine võimalus on kirjutada...

Testament Osa II

Eelmises osas rääkisin seadusjärgsetest pärijatest. Kui teil tekkis õigustatud küsimus – kas abikaasat ei peetagi pärijaks, siis sellel korral peatuks abikaasa pärimisõigusel. Jah, ka üleelanud abikaasal on õigus osale pärandvarast, kui tegemist on seadusjärgse pärimisega. Kui suurele osale, sõltub sellest, kas ta pärib koos lastega või kadunukese vanematega. Esimesel juhul pärib...

Testament Osa I

Sellel korral ma otsustasin rääkida pärimise teemal. Jõulud on kristlikus maailmas Jeesuse Kristuse sündimise aeg ja teil võib tekkida küsimus – miks ma sellel rahulikul advendiajal räägin morbiidsel teemal? Nii see tegelikult ei ole. Ma ei taha rääkida surmast vaid hoolimisest. Just jõuluajal mõtleme kõige rohkem enda lähedastele, soovides neile meelerahu ja suuremat kindlust tuleviku...

Kas üürnik peab tasuma remondifondi?

Sõbrad, tõenäoliselt te teate, et selle aasta jaanuaris toimus kauaoodatud üürilepingute regulatsiooni muudatus. Paraku loodeti rohkemat aga saadi vaid pisku, kuid abiks seegi. Näiteks lahendati aastaid vaidlust tekitav küsimus – kas üürniku kanda võib panna maksed korteriühistu remondifondi. Täna on see võimalik, kuid teatud piirangutega. Eelkõige ei tähenda see seda, et nüüd peavad...

Üürileping versus rendileping

Kindlasti oled kuulnud või lugenud kuidas mingi ruum antakse rendile ja selle eest tuleb maksta üüri või vastupidiselt antakse üürile ja selle eest tuleb maksta renti. Pudru ja kapsad. Eriti hull olukord on venekeelses keelekeskkonnas, kus eelistatakse enamasti ikka renti. Jah, segadust nende kahe lepinguliigi vahel on tõesti palju. Tõenäoliselt on probleem selles, et aastaid eristati...

Võrdle objekte

Võrdle