Üür

Väheneva tehingute arvuga turul selgub maakleriteenuse tõeline väärtus

Majanduselu keerulisemaks muutuvad ajad kanduvad vaikselt üle kinnisvaraturule. Eluruumide üürileandmine pole enam sama hõlbus kui buuminud 2021. aastal või 2022. aasta alguses. Toona piisas portaali üürikuulutuse ülespanemisest, millele üürihuviliste telefonikõnede laviini ei jäänud järgnemata. Nüüd on olud radikaalselt muutunud. Üüripakkumine on kasvamas ehk probleem klientide...

Üürilepingu muutmine

Tuleme tagasi üürilepingute juurde. Juba aasta aega on kehtinud võlaõigusseaduse muudatused, millega on lubatud leppetrahvide kokkulepe, remondifondi maksete panek üürniku kanda jms (vt minu blogi https://raid.ee/blogi). Siiski esineb siinkohal ikka veel arusaamatusi. Eelkõige selles osas, kas neid muudatusi saab rakendada lepingu kehtivuse ajal? Üldjuhul ei ole seaduste muudatustel...

Välismaalasega üürilepingu sõlmimine

Rahvaste ja rasside segunemine tänases globaliseerunud maailmas on tavapärane/paratamatu. Nii on ka Eestisse tulnud ja tulemas palju välismaalasi, kes vajavad eluaset. Enamasti soovitakse eluaset üürida. Välismaalaste seadus kohustab üürileandjat kontrollima välismaalase Eestis viibimise seaduslikkust. Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi kodanik võib Eestis...

Eluruumi tagastamine lepingu lõppedes

n üldteada, et lepingu lõppemisel, peab üürnik eluruumi koos tema kasutusse antud asjade ja võtmetega omanikule tagastama. Siinkohal ei hakka ma „puuküürnike” temaatikasse laskuma, kuna sellest on viimasel ajal meedias palju juttu olnud. Räägin hoopis sellest, millises seisundis peab üürnik eluruumi omanikule tagastama. Seaduse kohaselt peab üürnik eluruumi pärast lepingu lõppemist...

Kas üürileandja võib lihtsalt üüri tõsta? Osa II

Kas üürileandja võib lihtsalt üüri tõsta? Osa II Eelmisel korral rääkisin üüri tõstmise võimalusest tähtajatu üürilepingu korral, siis seekord käsitleme tähtajalist lepingut. Kui olete sõlminud tähtajalise üürilepingu, siis on üüri tõstmisel olulisemad piirangud, mida mõjutab tähtaeg ja kokkulepe. Nimelt saab lepingu kehtivuse ajal üüri tõsta vaid siis, kui leping on...

Üürnike poole kaldu olnud üüriturg pöördub tagasi tasakaalu poole

Andree Raid: Üürnike poole kaldu olnud üüriturg pöördub tagasi tasakaalu poole Tallinna üürikorterite turul jääb pakkumisi vähemaks. Pakkumise vähenemine on viinud üürihinnad muude hindade eeskujul tõusule. Korterite ostu-müügihinnad on kerkinud üürihindadest veelgi enam ja muutunud paljudele kättesaamatuks. Seetõttu jääb üürikorter paljude inimeste esmaseks eluaseme...

Kas üürileandja võib lihtsalt üüri tõsta? I osa

Kinnisvaraturg on pidevas muutumises. Ka hinnad võivad üleöö muutuda. Seega on täiesti arusaadav, et üürileandjal võib tekkida soov mõne aja tagant üüri tõsta. Kas see on lubatud? Eelkõige sõltub üüri tõstmise võimalus sellest, kas üürileping on sõlmitud tähtajaga või tähtaega määramata. Ka selles osas on 2021. aasta jaanuaris seadusesätteid muudetud. Nimelt, kui tegemist on...

Kas üürnik võib tähtajalise lepingu korral lihtsalt välja kolida?

Üürilepingu võib sõlmida kas tähtajaga või tähtaega määramata. Kui leping sõlmitaksetähtajaga, siis lõpeb see tähtaja möödumisel. Sageli aga otsustab üürnik enne tähtaegavälja kolida näiteks seetõttu, et leidis endale parema või odavama elamise. Ja on hea, kuita sellest üürileandjale ka teada annab, mitte ei viska lihtsalt korteri võtit postkasti ja eilahku, mida paraku tuleb ka...

Mida teha, kui üürnik jääb võlgu? Osa II

Ekslik on arvata, et üürileandja peab ootama mingis suuruses või mingi perioodi jooksulüürivõla tekkimist, et esitada üürnikule nõue. Ei, igasugune kohustus tuleb täitakokkulepitud viisil ja õigel ajal. Nõue muutub sissenõutavaks alates ajahetkest, milüürileandjal on õigus nõuda nõuetele vastava kohustuse täitmist. Näiteks kui üürnik peabüüri tasuma 15ndaks kuupäevaks, siis...

Mida teha, kui üürnik jääb võlgu? Osa I

Mida teha, kui üürnik jääb võlgu? Osa I Elus tuleb ikka ette olukordi, kus mõned arved jäävad tasumata. Seda kas hooletusest, raha puudusest või pahatahtlikult. Mida siis teha? Üürilepingut sõlmides võtab üürnik kohustuse tasuda üüri ja teisi asja kasutamisega seotud makse kogu üürilepingu kehtivuse aja jooksul. Üürniku toimetulekuraskused ei vabasta teda tasu maksmise...

Kas üürnikult võib nõuda leppetrahvi?

Kuigi võlaõigusseaduse üldosa lubab lepingupooltel lepingu rikkumise korral kokku leppida leppetrahvis, oli eluruumi üürilepingu puhul see välistatud. Miks? Seadusemuudatuse eelnõu seletuskirja kohaselt oli leppetrahvi välistamisega püütud kaitsta üürnikke üürileandjate võimalikke kuritarvituste eest, sätestades rahalise hüvitise saamiseks üürileandja kohustuse tõendada iga...

Kas üürnik peab tasuma remondifondi?

Sõbrad, tõenäoliselt te teate, et selle aasta jaanuaris toimus kauaoodatud üürilepingute regulatsiooni muudatus. Paraku loodeti rohkemat aga saadi vaid pisku, kuid abiks seegi. Näiteks lahendati aastaid vaidlust tekitav küsimus – kas üürniku kanda võib panna maksed korteriühistu remondifondi. Täna on see võimalik, kuid teatud piirangutega. Eelkõige ei tähenda see seda, et nüüd peavad...

Võrdle objekte

Võrdle