Üürivõlg

Mida teha, kui üürnik jääb võlgu? Osa II

Ekslik on arvata, et üürileandja peab ootama mingis suuruses või mingi perioodi jooksulüürivõla tekkimist, et esitada üürnikule nõue. Ei, igasugune kohustus tuleb täitakokkulepitud viisil ja õigel ajal. Nõue muutub sissenõutavaks alates ajahetkest, milüürileandjal on õigus nõuda nõuetele vastava kohustuse täitmist. Näiteks kui üürnik peabüüri tasuma 15ndaks kuupäevaks, siis...

Mida teha, kui üürnik jääb võlgu? Osa I

Mida teha, kui üürnik jääb võlgu? Osa I Elus tuleb ikka ette olukordi, kus mõned arved jäävad tasumata. Seda kas hooletusest, raha puudusest või pahatahtlikult. Mida siis teha? Üürilepingut sõlmides võtab üürnik kohustuse tasuda üüri ja teisi asja kasutamisega seotud makse kogu üürilepingu kehtivuse aja jooksul. Üürniku toimetulekuraskused ei vabasta teda tasu maksmise...

Võrdle objekte

Võrdle