Testament

Testament Osa IV

Võrreldes seadusjärgse pärimisega, on testamendiga võimalik lisaks pärijate ringi määramisele teha ka muid korraldusi. Näiteks saab nimetada asepärija juhuks, kui pärijaks nimetatud isik sureb enne pärandi avanemist või loobub pärandist. Asepärijateks on võimalik nimetada ka mitut isikut, määrates nende pärimisjärjekorra. Samuti võib testamendis määrata, et pärijale läheb...

Testament Osa III

Kui te olete jõudnud arusaamisele, et testament on vajalik, siis selles osas tutvustan teiletestamendi tegemise võimalusi. Testamenti võib teha neljal erineval moel. Kõige lihtsam on minna notarisse, avaldada omatahet ja notar vormistab selle põhjal notariaalakti nimega testament. Loomulikult tulebsellel puhul maksta ka notari tasu aga see ei ole eriti suur. Teine võimalus on kirjutada...

Testament Osa II

Eelmises osas rääkisin seadusjärgsetest pärijatest. Kui teil tekkis õigustatud küsimus – kas abikaasat ei peetagi pärijaks, siis sellel korral peatuks abikaasa pärimisõigusel. Jah, ka üleelanud abikaasal on õigus osale pärandvarast, kui tegemist on seadusjärgse pärimisega. Kui suurele osale, sõltub sellest, kas ta pärib koos lastega või kadunukese vanematega. Esimesel juhul pärib...

Testament Osa I

Sellel korral ma otsustasin rääkida pärimise teemal. Jõulud on kristlikus maailmas Jeesuse Kristuse sündimise aeg ja teil võib tekkida küsimus – miks ma sellel rahulikul advendiajal räägin morbiidsel teemal? Nii see tegelikult ei ole. Ma ei taha rääkida surmast vaid hoolimisest. Just jõuluajal mõtleme kõige rohkem enda lähedastele, soovides neile meelerahu ja suuremat kindlust tuleviku...

Võrdle objekte

Võrdle