Seadus

Korteriühistu üldkoosolek

Kuigi ajad on pinevad, sõda Ukrainas käib ja koroona ei ole ka kusagile kadunud, peame ikkagi tegelema ka argiste asjadega. Päike käib juba kõrgelt ja korteriühistud peavad valmistuma kevadiseks üldkoosolekuks. Miks on kevadine üldkoosolek vajalik? Eelkõige selleks, et kinnitada eelmise majandusaasta aruanne ning kehtestada uus majanduskava. Kui juhatuse volituste tähtaeg hakkab ümber saama,...

Üürilepingu muutmine

Tuleme tagasi üürilepingute juurde. Juba aasta aega on kehtinud võlaõigusseaduse muudatused, millega on lubatud leppetrahvide kokkulepe, remondifondi maksete panek üürniku kanda jms (vt minu blogi https://raid.ee/blogi). Siiski esineb siinkohal ikka veel arusaamatusi. Eelkõige selles osas, kas neid muudatusi saab rakendada lepingu kehtivuse ajal? Üldjuhul ei ole seaduste muudatustel...

Välismaalasega üürilepingu sõlmimine

Rahvaste ja rasside segunemine tänases globaliseerunud maailmas on tavapärane/paratamatu. Nii on ka Eestisse tulnud ja tulemas palju välismaalasi, kes vajavad eluaset. Enamasti soovitakse eluaset üürida. Välismaalaste seadus kohustab üürileandjat kontrollima välismaalase Eestis viibimise seaduslikkust. Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi kodanik võib Eestis...

Abikaasade varasuhted Osa II

Teise varasuhte liigina käsitleme vara juurdekasvu tasaarvestust. See varasuhte liik sobib tõenäoliselt kõige rohkem tegusatele abikaasadele, kes on ettevõtjad ja teevad palju tehinguid nii kinnisvara kui väärtpaberitega. Ja seda lihtsal põhjusel – abielu kestel tehingute tegemiseks ei ole reeglina teise abikaasa nõusolek vajalik välja arvatud siis, kui tegemist on teise abikaasa või...

Abikaasade varasuhted Osa I

Vastavalt perekonnaseadusele on mehel ja naisel juba abiellumisavaldusega võimalik valida tulevikus nende vahel kehtima hakkama varasuhte liigi. Võimalusi, mille vahel valida on kolm: varaühisusjuurdekasvuühisusvaralahusus Valik ei ole kohustuslik. Kui abielluda soovijad ei vali varasuhteliiki, jääb nende vahel kehtima varaühisus. Varaühisuse korral muutub kogu abielu kestel soetatud vara...

Seadusmuudatused 2022

Edukat uut aastat! Uus aasta tõi kaasa mitte ainult aastanumbri vahetuse vaid ka rida seadusmuudatusi. Positiivsena võib välja tuua töötasu alammäära tõusu 654 euroni, seejuures tunnitasu 3,86 euroni. Muutub alaealisele lapsele elatise maksmise kord. Poolest kuupalga alammäärast koosnev elatise miinimum asendub paindlikuma elatise arvutamise korraga. Elatise arvutamisel võetakse...

Testament Osa IV

Võrreldes seadusjärgse pärimisega, on testamendiga võimalik lisaks pärijate ringi määramisele teha ka muid korraldusi. Näiteks saab nimetada asepärija juhuks, kui pärijaks nimetatud isik sureb enne pärandi avanemist või loobub pärandist. Asepärijateks on võimalik nimetada ka mitut isikut, määrates nende pärimisjärjekorra. Samuti võib testamendis määrata, et pärijale läheb...

Testament Osa III

Kui te olete jõudnud arusaamisele, et testament on vajalik, siis selles osas tutvustan teiletestamendi tegemise võimalusi. Testamenti võib teha neljal erineval moel. Kõige lihtsam on minna notarisse, avaldada omatahet ja notar vormistab selle põhjal notariaalakti nimega testament. Loomulikult tulebsellel puhul maksta ka notari tasu aga see ei ole eriti suur. Teine võimalus on kirjutada...

Testament Osa II

Eelmises osas rääkisin seadusjärgsetest pärijatest. Kui teil tekkis õigustatud küsimus – kas abikaasat ei peetagi pärijaks, siis sellel korral peatuks abikaasa pärimisõigusel. Jah, ka üleelanud abikaasal on õigus osale pärandvarast, kui tegemist on seadusjärgse pärimisega. Kui suurele osale, sõltub sellest, kas ta pärib koos lastega või kadunukese vanematega. Esimesel juhul pärib...

Testament Osa I

Sellel korral ma otsustasin rääkida pärimise teemal. Jõulud on kristlikus maailmas Jeesuse Kristuse sündimise aeg ja teil võib tekkida küsimus – miks ma sellel rahulikul advendiajal räägin morbiidsel teemal? Nii see tegelikult ei ole. Ma ei taha rääkida surmast vaid hoolimisest. Just jõuluajal mõtleme kõige rohkem enda lähedastele, soovides neile meelerahu ja suuremat kindlust tuleviku...

Eluruumi tagastamine lepingu lõppedes

n üldteada, et lepingu lõppemisel, peab üürnik eluruumi koos tema kasutusse antud asjade ja võtmetega omanikule tagastama. Siinkohal ei hakka ma „puuküürnike” temaatikasse laskuma, kuna sellest on viimasel ajal meedias palju juttu olnud. Räägin hoopis sellest, millises seisundis peab üürnik eluruumi omanikule tagastama. Seaduse kohaselt peab üürnik eluruumi pärast lepingu lõppemist...

Kas üürileandja võib lihtsalt üüri tõsta? Osa II

Kas üürileandja võib lihtsalt üüri tõsta? Osa II Eelmisel korral rääkisin üüri tõstmise võimalusest tähtajatu üürilepingu korral, siis seekord käsitleme tähtajalist lepingut. Kui olete sõlminud tähtajalise üürilepingu, siis on üüri tõstmisel olulisemad piirangud, mida mõjutab tähtaeg ja kokkulepe. Nimelt saab lepingu kehtivuse ajal üüri tõsta vaid siis, kui leping on...

Võrdle objekte

Võrdle