Kas üürileandja võib lihtsalt üüri tõsta? Osa II

Kas üürileandja võib lihtsalt üüri tõsta? Osa II

Eelmisel korral rääkisin üüri tõstmise võimalusest tähtajatu üürilepingu korral, siis seekord käsitleme tähtajalist lepingut.

Kui olete sõlminud tähtajalise üürilepingu, siis on üüri tõstmisel olulisemad piirangud, mida mõjutab tähtaeg ja kokkulepe. Nimelt saab lepingu kehtivuse ajal üüri tõsta vaid siis, kui leping on sõlmitud vähemalt kolmeks aastaks ja üüri tõstmise kokkulepe on juba lepingusse sisse kirjutatud. Tavaliselt sõlmitakse üürilepinguid üheks aastaks ja siis kas pikendatakse tähtaega, lastakse lepingul muutuda tähtajatuks või lõpetatakse üürisuhe. Sellisel juhul tuleks lepingu tähtaja lõppemisel sõlmida kas uus üürileping uute tingimustega või tehakse lepingu lisa. Kui üürnik ei nõustu kõrgemat üüri maksma, leping lõpeb.

Seega on üüri perioodiline tõstmine lubatud vaid pikemaajalise üürilepingu korral. Kui olete sõlmimas lepingut kolmeks aastaks või kauemaks, siis leppige ka kohe kokku üüri tõstmise ulatuses või selle arvestamise aluses. Arvutamise aluseks on kas konkreetne summa, protsendimäär või indeks – näiteks tarbijahinnaindeks (THI). Ühtlasi märkige lepingus ära tähtpäev, millal üür tõuseb. Oluline on ka meeles pidada, et üüri saab tõsta vaid üks kord aastas.

Tähtajalise lepingu korral ei ole vajalik üürnikku üüri tõstmisest teavitada, kuna olete juba lepingus täpselt fikseerinud üüri tõstmise tingimused ja aeg. Samas võite kindluse mõttes omavahel ikkagi kokku leppida, et üürileandja teatab üürnikule üüri tõusmisest ette. Kui olete nii kokku leppinud, siis teade tuleb üürnikule edastada vähemalt 30 päeva enne üüri tõstmist. Siin ei ole enam oluline, et üüri tõstmise teade peaks vastama seaduses toodud nõuetele, nagu see on tähtajatu lepingu korral. Oluline on vaid tingimus, et üüri tõstmise teade peab olema esitatud ikka taasesitamist võimaldavas vormis.

Kuigi osapooled on juba lepingut sõlmides üüri perioodilises tõstmises kokku leppinud ja üüri tõus on üürniku jaoks ette prognoositav, võib ikkagi tekkida olukord, kus üürnik ei ole suuteline kõrgemat üüri maksma. Seega vältimaks olukorda, et üürnik jääb makseraskuste tõttu üürileandjale võlgu ja üürileandja varem või hiljem ütleb lepingu üles, võib ka siin üürnik lepingu üles öelda.
Üüri tõstmise tõttu lepingu üles ütlemisel, peab üürnik üürileandjale ülesütlemisest ette teatama 30 päeva. Kuni lepingu lõppemiseni ei loeta üüri tõstetuks.

Minu blogilehelt https://raid.ee/blogi leiad kõik minu postitused lihtsalt ja korraga. Postitused ilmuvad regulaarselt üks kord nädalas. Ka teiepoolsed kommentaarid ja küsimused on oodatud.

Evi Hindpere

kinnisvarajurist
23.11.21

Võrdle objekte

Võrdle