Testament Osa II

Eelmises osas rääkisin seadusjärgsetest pärijatest. Kui teil tekkis õigustatud küsimus – kas abikaasat ei peetagi pärijaks, siis sellel korral peatuks abikaasa pärimisõigusel.

Jah, ka üleelanud abikaasal on õigus osale pärandvarast, kui tegemist on seadusjärgse pärimisega. Kui suurele osale, sõltub sellest, kas ta pärib koos lastega või kadunukese vanematega. Esimesel juhul pärib üleelanud abikaasa lastega võrdsetes osades, kuid mitte vähem kui 1/4 pärandist. Teisel juhul aga poole pärandvarast.

Ennekõike tuleb aga välja selgitada, kas pärandvara näol on tegemist abikaasade ühisvaraga või kadunukese lahusvaraga. Kui tegemist on ühisvaraga, on pool varast üleelanud abikaasa oma ja pärimise alla läheb vaid teine pool ehk kadunukesele kuulunud vara.

Kujutage aga ette olukorda, kui abikaasadele kuulub vaid väike korter ja muud vara ei olegi. Sellisel juhul pretendeerivad sellele korterile ka lapsed või vanemad. Igaüks tahab sellest korterist tükikest endale. Kui üleelanud abikaasal ei ole vahendeid neile kompensatsiooni maksta, tuleb korter ära müüa ja saadud raha pärijate vahel ära jagada. Kas ülejäänud rahast saab vaene lesk ka endale eluaset lubada, võib osutuda problemaatiliseks.

Mida oleks võimalik sellise olukorra vältimiseks teha? Lahendus on lihtne – abikaasade vastastikune testament. Selleks peavad mõlemad abikaasad juba eluajal minema notarisse ja koostama testamendi, millega lepitakse kokku, et ühe abikaasa lahkumise korral, pärib kogu vara üleelanud abikaasa. Selle testamendiga saavad nad ka kokku leppida, kuidas peaks toimuma pärimine kui mõlemad on läinud igavikuteele.

Paraku puudub selline võimalus elukaaslastel, kuna n-ö vabaaelu ei peeta perekonnaseisuks. Elukaaslased peaksid eriti hoolega kaaluma testamendi tegemist, vältimaks ootamatuid olukordi. Surm on alati ootamatu.

Järgmises osas teen juttu testamendist laiemal. Jälgige minu facebooki lehte Evi Hindpere – kinnisvarajurist. Laikige, kommenteerige ja jagage, et oluline teave jõuaks ka teie sõpradeni.

Minu blogilehelt https://raid.ee/blogi leiad kõik minu postitused lihtsalt ja korraga. Postitused ilmuvad regulaarselt üks kord nädalas. Ka teiepoolsed kommentaarid ja küsimused on oodatud.

Evi Hindpere

kinnisvarajurist
14.12.21

Võrdle objekte

Võrdle