Testament Osa III

Kui te olete jõudnud arusaamisele, et testament on vajalik, siis selles osas tutvustan teile
testamendi tegemise võimalusi.

Testamenti võib teha neljal erineval moel. Kõige lihtsam on minna notarisse, avaldada oma
tahet ja notar vormistab selle põhjal notariaalakti nimega testament. Loomulikult tuleb
sellel puhul maksta ka notari tasu aga see ei ole eriti suur.

Teine võimalus on kirjutada testament kodus valmis ja anda see siis kinnises ümbrikus
notarile hoiule. Loomulikult ei hoia notar seda testamenti enda lauasahtlis vaid see
saadetakse hoiule pärimisregistrisse. Mõlemal eespool nimetatud testamendil ei ole
kehtivusaega, ehk see kehtib kas pärandi avanemiseni või siis uue testamendiga
korralduste muutmiseni. Ka siin tuleb maksta notari tasu.

Kuid testamendi võib teha ka kodus ja täiesti tasuta. Ja kodusel testamendil on samuti
kaks varianti – kas tunnistajate juuresolekul tehtud või käsitsi kirjutatud testament.
Tunnistjateks peab olema vähemalt kaks erapooletud täiskasvanud isikut, kes ise ega
keegi nende lähedastest ei ole testamendiga seotud. Panete kirja oma tahte, lisate
koostamise aja ning allkirjastate. Seejärel lisavad enda nimed ja allkirjad ka tunnistajad.
Tunnistajad ei pea olema testamendi sisuga tutvunud vaid lihtsalt tunnistavad, et olite
testamendi koostamise ajal täiesti adekvaatne. Sellise testamendi võite valmis teha ka
arvutis ja siis selle välja printida ja allkirjastada.

Kui te ei taha tunnistajaid kaasata, siis võtke pliiats ja paber ning kirjutage testament
omakäeliselt valmis. NB! Ei saa koostada arvutis ja välja printida! Ärge unustage lisada
koostamise aega ja allkirja – ilma nende atribuutideta ükski testament ei kehti.
Pidage meeles, et mõlemad kodused testamendid kehtivaid vaid kuus kuud! Sellepärast
ongi oluline, et testamendil oleks koostamise kuupäev, kuu ja aasta. Kui kõik hästi läheb,
siis tuleb lihtsalt kuue kuu pärast testamenti uuendada.

Nii notariaalsel kui ka kodusel testamendil on ühesugune juriidiline jõud. See tähendab, et
kui te näiteks tegite testamendi notaris ja siis otsustasite seda kas täielikult või osaliselt
muuta, ei ole vaja uuesti minna notarisse vaid võite muudatused teha koduse
testamendiga. Kui muudate testamenti vaid osaliselt, siis jäävad kehtima notariaalses
testamendi need osad mida te ei muutnud ja kodus tehtud testamendi muudatused.

Järgmises osas tutvustan teile erinevaid korraldusi, mida testament võib sisaldada. Jälgige
minu facebooki lehte Evi Hindpere – kinnisvarajurist. Laikige, kommenteerige ja jagage, et
oluline teave jõuaks ka teie sõpradeni.

Minu blogilehelt raid.ee/blogi leiad kõik minu postitused lihtsalt ja korraga.
Postitused ilmuvad regulaarselt üks kord nädalas. Ka teiepoolsed kommentaarid ja
küsimused on oodatud.

Evi Hindpere

kinnisvarajurist
21.12.21

Võrdle objekte

Võrdle