Seadusmuudatused 2022

Edukat uut aastat!

Uus aasta tõi kaasa mitte ainult aastanumbri vahetuse vaid ka rida seadusmuudatusi.

Positiivsena võib välja tuua töötasu alammäära tõusu 654 euroni, seejuures tunnitasu 3,86 euroni.

Muutub alaealisele lapsele elatise maksmise kord. Poolest kuupalga alammäärast koosnev elatise miinimum asendub paindlikuma elatise arvutamise korraga. Elatise arvutamisel võetakse arvesse lapse reaalsed vajadused, vanema võimalused ja koosveedetud aja hulk. Tähtis on ka ülalpeetavate laste arv ning saadavad lastetoetused. Kohtule jääb endiselt kehtima õigus elatist suurendada või vähendada vastavalt vajadusele.

Negatiivsena võiks välja tuua kohtu, äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri toimingute riigilõivumäärade tõusu. Näiteks võlgade sissenõudmisel populaarse maksekäsu kiirmenetluse riigilõivu miinimum tõuseb 20 euro võrra 65 eurole.

Tõusevad maksimaalse hoiatustrahvi ehk automaatse liiklusjärelevalve süsteemiga määratava trahvi määr 190 eurolt 300 eurole ja mõjutustrahvi maksimaalmäär 80 eurolt 100 eurole. Trahve hakkab sisse nõudma Maksu- ja Tolliamet ilma kohtutäiturita.

Kohalikud omavalitsused saavad õiguse paigaldada oma haldusterritooriumile automaatseid kiiruskaameraid ja nendega fikseeritud rikkumiste eest laekuvast trahvitulust poole oma eelarvesse.

Planeerimisseaduse muudatusega luuakse keskne planeeringute andmekogu, mille kaudu saab hoida ja avalikustada teavet kehtivate planeeringute, nende juurde kuuluvate lisade ning planeeringumenetluse käigus tehtud otsuste kohta. Nüüd on võimalik ka planeerimismenetluses dokumente kätte toimetada ja teateid saata elektrooniliselt. Samuti muutuvad avalike arutelude pidamised edaspidi elektrooniliseks.

Muudatusi on teisigi, hoidke end asjadega kursis või küsige juristidelt nõu.

Jälgige minu facebooki lehte Evi Hindpere – kinnisvarajurist. Laikige, kommenteerige ja jagage, et oluline teave jõuaks ka teie sõpradeni.

Minu blogilehelt https://raid.ee/blogi leiad kõik minu postitused lihtsalt ja korraga. Postitused ilmuvad regulaarselt üks kord nädalas. Ka teiepoolsed kommentaarid ja küsimused on oodatud.

Evi Hindpere

kinnisvarajurist
4.01.22

Võrdle objekte

Võrdle