Seaduse muudatused

Seadusmuudatused 2022

Edukat uut aastat! Uus aasta tõi kaasa mitte ainult aastanumbri vahetuse vaid ka rida seadusmuudatusi. Positiivsena võib välja tuua töötasu alammäära tõusu 654 euroni, seejuures tunnitasu 3,86 euroni. Muutub alaealisele lapsele elatise maksmise kord. Poolest kuupalga alammäärast koosnev elatise miinimum asendub paindlikuma elatise arvutamise korraga. Elatise arvutamisel võetakse...

Võrdle objekte

Võrdle