Elamispindade müüjad ja üürileandjad peavad muutuma paindlikumaks

Ostjate ja üürihuviliste arv elamispindade turul on vähenenud ja kardetavalt jätkuvalt vähenemas. Kinnisvaramüüjad ja üürileandjad peavad muutuvale turuolukorrale reageerima. See tähendab, et kinnisvarapakkujad peavad olema paindlikud ega tohi kergekäeliselt ühtegi ostu- või üürihuvilist eirata. Viimased uudised majandusprognooside osas lubavad, et käimas on järjekorras...

Ebaseaduslik ümberehitamine toob koduomanikule või -ostjale kaasa ootamatud riskid

Vanemate elamute puhul on üsna tavapärane, et üks korteriomanik on rõdu kinni ehitanud, teine koguni eluruumi rõdule laiendanud. Kolmas on vahetanud aknad enda parema äranägemise järgi. Neljas on korteri vaheseina kõrvaldanud ja seeläbi korteri planeeringut muutnud. Hiljuti võis meediast lugeda, et ka rajatakse eraviisilisi küttekoldeid. Lühikeses perspektiivis võib rõdu arvelt juurde...

Väheneva tehingute arvuga turul selgub maakleriteenuse tõeline väärtus

Majanduselu keerulisemaks muutuvad ajad kanduvad vaikselt üle kinnisvaraturule. Eluruumide üürileandmine pole enam sama hõlbus kui buuminud 2021. aastal või 2022. aasta alguses. Toona piisas portaali üürikuulutuse ülespanemisest, millele üürihuviliste telefonikõnede laviini ei jäänud järgnemata. Nüüd on olud radikaalselt muutunud. Üüripakkumine on kasvamas ehk probleem klientide...

Kinnisvaramüüjad, tulge maapeale tagasi!

Andree Raid | Raid & Ko juhatuse liige | 10.01.2023. Kinnisvaramüüjad peavad oma taevastes kõrgustes olevad hinnaootused maa peale tagasi tõmbama. Koduostjate meeleolu räsivad kerkivad küttekulud, üldine hinnatõus ja püstloodis tõusnud euribor, mis kõik muudavad võimaliku kinnisvaraostu keerulisemaks, kirjutab Andree Raid. Kuum elamispindade turg on jahtumas. Aktiivne...

Korteriühistu üldkoosolek

Kuigi ajad on pinevad, sõda Ukrainas käib ja koroona ei ole ka kusagile kadunud, peame ikkagi tegelema ka argiste asjadega. Päike käib juba kõrgelt ja korteriühistud peavad valmistuma kevadiseks üldkoosolekuks. Miks on kevadine üldkoosolek vajalik? Eelkõige selleks, et kinnitada eelmise majandusaasta aruanne ning kehtestada uus majanduskava. Kui juhatuse volituste tähtaeg hakkab ümber saama,...

Ukraina sõjapõgenikele elamis- ja töölubade andmine

Ukrainast saabuvate sõjapõgenike ning enne sõja puhkemist Eestisse tulnud ukrainlaste õigusliku staatusega on ikka veel palju segadust. Kirjutasin sellest eelmisel nädalal ja edastan nüüd Politsei- ja Piirivalveameti selgituse, mis loodetavasti lisab selgust nii tööandjatele kui ka üürileandjatele ja maakleritele ukrainlastega lepingute sõlmimisel. PPA peadirektori otsusega tohivad Ukraina...

Üürilepingu muutmine

Tuleme tagasi üürilepingute juurde. Juba aasta aega on kehtinud võlaõigusseaduse muudatused, millega on lubatud leppetrahvide kokkulepe, remondifondi maksete panek üürniku kanda jms (vt minu blogi https://raid.ee/blogi). Siiski esineb siinkohal ikka veel arusaamatusi. Eelkõige selles osas, kas neid muudatusi saab rakendada lepingu kehtivuse ajal? Üldjuhul ei ole seaduste muudatustel...

Välismaalasega üürilepingu sõlmimine

Rahvaste ja rasside segunemine tänases globaliseerunud maailmas on tavapärane/paratamatu. Nii on ka Eestisse tulnud ja tulemas palju välismaalasi, kes vajavad eluaset. Enamasti soovitakse eluaset üürida. Välismaalaste seadus kohustab üürileandjat kontrollima välismaalase Eestis viibimise seaduslikkust. Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi kodanik võib Eestis...

Abikaasade varasuhted Osa II

Teise varasuhte liigina käsitleme vara juurdekasvu tasaarvestust. See varasuhte liik sobib tõenäoliselt kõige rohkem tegusatele abikaasadele, kes on ettevõtjad ja teevad palju tehinguid nii kinnisvara kui väärtpaberitega. Ja seda lihtsal põhjusel – abielu kestel tehingute tegemiseks ei ole reeglina teise abikaasa nõusolek vajalik välja arvatud siis, kui tegemist on teise abikaasa või...

Abikaasade varasuhted Osa I

Vastavalt perekonnaseadusele on mehel ja naisel juba abiellumisavaldusega võimalik valida tulevikus nende vahel kehtima hakkama varasuhte liigi. Võimalusi, mille vahel valida on kolm: varaühisusjuurdekasvuühisusvaralahusus Valik ei ole kohustuslik. Kui abielluda soovijad ei vali varasuhteliiki, jääb nende vahel kehtima varaühisus. Varaühisuse korral muutub kogu abielu kestel soetatud vara...

Seadusmuudatused 2022

Edukat uut aastat! Uus aasta tõi kaasa mitte ainult aastanumbri vahetuse vaid ka rida seadusmuudatusi. Positiivsena võib välja tuua töötasu alammäära tõusu 654 euroni, seejuures tunnitasu 3,86 euroni. Muutub alaealisele lapsele elatise maksmise kord. Poolest kuupalga alammäärast koosnev elatise miinimum asendub paindlikuma elatise arvutamise korraga. Elatise arvutamisel võetakse...

Testament Osa IV

Võrreldes seadusjärgse pärimisega, on testamendiga võimalik lisaks pärijate ringi määramisele teha ka muid korraldusi. Näiteks saab nimetada asepärija juhuks, kui pärijaks nimetatud isik sureb enne pärandi avanemist või loobub pärandist. Asepärijateks on võimalik nimetada ka mitut isikut, määrates nende pärimisjärjekorra. Samuti võib testamendis määrata, et pärijale läheb...

Võrdle objekte

Võrdle